Over Stravast

Stravast VvE beheer verleent diensten toegespitst op de zekerheid en continuïteit die een goed functionerende Vereniging van Eigenaars (VvE) biedt. Onze kernactiviteiten richten zich op een goede organisatie van de vereniging en degelijk financieel en bouwkundig beheer. Dat alles met inachtneming van de vele juridische aspecten rond VvE’n. Uw appartement dient naast de functie van woning of commerciële ruimte ook die van investering. Indien u bij verkoop aan een potentiële koper kan aantonen dat de onderhoudsstaat van het appartementencomplex goed is terwijl de servicekosten gedurende meerjaren gelijk zijn gebleven én deze servicekosten marktconform zijn dan biedt dat houvast bij de prijsonderhandeling. Onze organisatie voegt met deze parameters waarde toe aan uw investering. Stravast treedt op als bestuurder van VvE’n door heel Nederland vanuit regiovestigingen in alle mogelijke varianten: wooncomplexen, bedrijvencomplexen, gemengde koop en/of huurcomplexen, etc. Ook geven wij op VvE’n toegespitste beheeradviezen aan vastgoedorganisaties. Als bestuurder(*) is onze organisatie verantwoordelijk voor het functioneren van de VvE en dragen wij bestuursverantwoordelijkheid. Die dragen wij als professionele partij graag en daarvoor hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onze visie is “laat ons het werk uitvoeren waarbij de (kader)leden(**) van de VvE ons controleren”.

Stravast BV ondersteunt VvE’n met de volgende (deel)taken:
1 juridisch/organisatorisch;
2 financieel;
3 bouwkundig dagelijks;
4 bouwkundig projectmatig;
5 overige en extra werkzaamheden.

In beginsel worden taken aan het bestuur van een VvE opgelegd door de Wet, Akte- en Reglement van Splitsing en door de vergadering van eigenaars. Binnen dat kader kunt u van ons verwachten dat wij alles doen wat nodig is om uw VvE optimaal te laten functioneren. De belangrijkste werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn staan in deze taakomschrijving vermeld.

(*) Indien ons kantoor diensten verricht als vermeld bij 1, 2 en 3 aanvaardt ons kantoor de functie van bestuur als omschreven in het Burgerlijk Wetboek BW5, artikel 131.

(**) Voorzitter en vice-voorzitter van de vergadering, Technische commissie, Kascontrolecommissie.

De tarieven kunnen bij aanvang van ieder kalenderjaar worden aangepast met als uitgangspunt het door het C.B.S. te publiceren consumentenprijsindexcijfer C.P.I., op basis 2006=100. Benoeming van ons kantoor als bestuurder geschiedt door de vergadering van eigenaars voor onbepaalde tijd. Wij streven naar vaste prijzen. Naast ons honorarium declareren wij geen overige kosten zoals porto, kopieerkosten e.d.

Postbus 57 4844 ZH Terheijden (T) 076 58 70 655 (F) 076 58 74 485 mail@stravast.nl